Opis izobraževanja

Arnes in Institut Jožef Stefan v okviru Slovenske iniciative za nacionalni grid – SLING pripravljata brezplačno izobraževanje uporabnikov omrežja grid za delo z vmesno programsko opremo ARC.

Izobraževanje je namenjeno spoznavanju uporabnikov z omrežjem grid ter praktičnemu reševanju uporabniških problemov (hands-on), ki bi ji lahko rešili z uporabo omrežja grid. Uporabniki se bodo tako naučili uporabljati vmesno programsko opremo ARC, ki je podprta na naši računski gruči, ob tej priložnosti bodo lahko z osebnim dokumentom tudi pridobili elektronski certifikat za dostop do omrežij grid.

Trenutno na Arnesu deluje računska gruča, ki ima vlogo nacionalne testne gruče in je vsem raziskovalcem na voljo za brezplačno uporabo. Sredi leta 2012 je premogla že več kot 1.700 jeder (od tega 832 jeder v gruči HPC s povezavo Infiniband) in 140 TB diskovnega prostora. Zmogljivost gruče neprestano izboljšujemo z dodajanjem jeder in širjenjem diskovnih kapacitet ter jo prilagajamo glede na potrebe uporabnikov. Računska gruča deluje v okviru slovenskega in evropskega omrežja grid in podpira vmesno programsko opremo ARC in gLITE. Poleg Arnesove gruče bodo uporabniki lahko uporabljali tudi druge slovenske in tuje gruče (glede na dovoljenja za pristop posameznih organizacij).