Slovenska iniciativa za nacionalni grid

Arnes je tudi koordinator Slovenske iniciative za grid – Sling, ki skrbi za vzpostavitev in upravljanje slovenske infrastrukture za grid – enotnega dinamičnega omrežja za paralelizacijo in visoko zmogljivo računanje v Sloveniji.

Slovenska infrastruktura za grid predstavlja združitev več računskih gruč raziskovalnih in akademskih organizacij v Sloveniji. Sredi leta 2012 je bila zmogljivost celotnega omrežja več kot 5.000 jeder in 500 TB diskovnega prostora.

Prav tako je slovensko omrežje del mednarodne infrastrukture za grid, kar uporabnikom še dodatno poveča možnosti uporabe računskih zmogljivosti.

Slovenska iniciativa za grid je tudi eden ustanovnih partnerjev Evropske iniciative za grid – EGI.eu, slovensko računalniško omrežje grid pa je povsem integrirano z evropskim.

Več informacij: http://www.arnes.si/grid