O omrežju grid

Za najbolj zahtevne uporabnike in visoko zmogljivo računanje

Uporabnikom, ki imajo opravka z računsko zahtevnimi obdelavami podatkov, nudimo možnost uporabe superračunalniških zmogljivosti, ki jih dosežemo s povezovanjem računskih gruč preko visokozmogljivih omrežij in vmesne programske opreme.

Na Arnesu smo vzpostavili računsko gručo, ki ima vlogo nacionalne testne gruče in je na voljo vsem raziskovalnim področjem. Sredi leta 2012 je štela že več kot 1.700 jeder (od tega 832 v HPC sestavu z Infiniband povezavo) in 140 TB diskovnega prostora. Zmogljivost gruče neprestano izboljšujemo z večanjem števila jeder in diskovnega prostora.

Uporaba Arnesove računske gruče je prednostno namenjena:

  • preizkušanju uporabe tehnologije grid na posameznih področjih in disciplinah,
  • organizacijam, ki potrebujejo testiranje za načrtovanje vzpostavitve lastne infrastrukture in vključitev v slovensko in evropsko omrežje grid,
  • učenju sistemskih upraviteljev in uporabnikov zlasti za prenos tehnologije grid na nova raziskovalna področja.